Ochrana osobných údajov

Autoservis Grančič (ďalej len "my" alebo "náš") rešpektuje vaše súkromie a je nám dôležité chrániť vaše osobné údaje. Táto stránka "Ochrana osobných údajov" vysvetľuje, aké informácie zbierame, ako ich používame a ako ich chránime.

Osobné údaje, ktoré zbierame

Na našej stránke www.autoservis-grancic.sk/servis/ požadujeme od vás poskytnutie určitých osobných údajov v rámci objednávky do servisu. Tieto údaje zahŕňajú:

  • Meno
  • Priezvisko
  • Telefónne číslo
  • E-mail
  • Názov spoločnosti (ak je to relevantné)
  • Informácie o vašom vozidle (Značka, Model, VIN číslo, EČV, Počet KM, Typ služby, popis poruchy)

Použitie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje používame na účel spracovania vašej objednávky do servisu. Tieto informácie nám pomáhajú poskytnúť vám služby, ktoré ste požiadali, a komunikovať s vami v súvislosti s vašou objednávkou.

Ochrana vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime pomocou technických a organizačných opatrení na zabezpečenie, že vaše údaje sú bezpečné a chránené pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím alebo zničením. Tieto opatrenia zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, šifrovanie údajov, prístupové kontroly a výcvik zamestnancov.

Práva týkajúce sa vašich osobných údajov

Podľa platného zákona o ochrane údajov máte právo požiadať o prístup k svojim údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, namietať voči spracovaniu a právo na prenosnosť údajov. Ak máte otázky týkajúce sa vašich práv alebo ak chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, kontaktujte nás na našu kontaktnú adresu.

Zmeny v našej politike ochrany osobných údajov

Môžeme občas aktualizovať našu politiku ochrany osobných údajov. Akékoľvek zmeny budeme komunikovať na našej webovej stránke. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali túto stránku, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše údaje.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto politiky ochrany osobných údajov alebo ak chcete uplatniť svoje práva týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na:

Autoservis Grančič Šenkvická cesta 11 902 01 Pezinok Mobil: +421-904 239 105.

Táto politika bola naposledy aktualizovaná dňa 6.6.2023.

phone-handsetmap-markerclock